کون کردن - کون دادن

عدالت کجاست واقعا؟
به یه نفر ۴ تا کیر میرسه به من هیچ تا
:((((((

عدالت کجاست واقعا؟ به یه نفر ۴ تا کیر میرسه به من هیچ تا :((((((

(via assfordavi)

randydave69:

Near-sighted top!
from a sexy blog!

randydave69:

Near-sighted top!

from a sexy blog!

(via assfordavi)

میگن تا ته بکنه توش تخما بخوره به کون اینجوریه
جووووووووووووووووووووووووون

میگن تا ته بکنه توش تخما بخوره به کون اینجوریه جووووووووووووووووووووووووون

(via justhuge)

به به !
چه کیر خوشمزه ای

به به ! چه کیر خوشمزه ای

(via fratdays)

کون من اندازه اینا نیست ولی کیر سیااااااااه میخواااااااااام کسی داره؟

(Source: perfectcockassandbody, via justhuge)

جووووووونم

چه بکن بکنی اینجاس جای من خالیه

(Source: hornyfratboys, via fratdays)

چه خوبه بشینی رو کیر
جووووووووون

چه خوبه بشینی رو کیر جووووووووون

(via assfordavi)

جووووووووووون
بکن توش
آبتو هم بریز و باز کن توش

جووووووووووون بکن توش آبتو هم بریز و باز کن توش

(Source: sikitis, via assfordavi)